Kaip tapti Super Šeimininku Airbnb platformoje

Super Šeimininko statusas – garbės ženklas, kurį nusipelniusiems šeimininkams suteikia pati Airbnb platforma. Užsitarnavę šį rangą galėsite jį viešai matyti šalia savo profilio nuotraukos. Šis patvirtinimo ženkliukas neabejotinai išskiria jus kaip Airbnb šeimininką, kuriuo galima pasitikėti. Žinoma, norint pelnyti šį trokštamą išskirtinumą, reikia padirbėti, tačiau atlygis to vertas.

Super Šeimininko statusas suteikiamas atsižvelgiant į tai, kaip gerai elgiatės Airbnb platformoje, kiek esate svetingi.

Išvardinsime pagrindinius dalykus, kuriuos reikia atlikti, kad tapti Super Šeimininku:

 Apgyvendinimo patirtis

  1. Privaloma priimti bent 10 rezervacijų per metus. Taip pat tinka 3 rezervacijos, kurių bendra trukmė ne mažiau, kaip 100 naktų. Nuomotojas norintis garbės trofėjo privalo reguliariai priimti svečius. Airbnb platforma vertina nuomuotojo veiklą kas tris mėnesius.

 Įsipareigojimas

 2. Privaloma įvykdyti visas priimtas rezervacijas, jų neatšaukiant, kadangi šis statusas rodo, kad jumis galima pasitikėti. Pasitikėjimas yra klijai laikantys Airbnb dalijimosi ekonomiką, o super šeimininko statusas reiškia, kad jumis galima pasitikėti. Todėl, norėdami įgyti minėtą statusą, privalote nuo pradžios iki pabaigos laikytis duoto pažado ir sėkmingai apgyvendinti svečius. Bet koks rezervacijos atšaukimas, gali stipriai pakenkti Jūsų, kaip šeimininko reputacijai.

 Aukštas žinučių atsakymo dažnis

3. Privalote būti atsakingi. Geras bendravimas yra bet kokių sveikų santykių pagrindas. Tą patį galima pasakyti apie jūsų ir jūsų svečių bendravimą. Greitai reaguodamas į svečių užklausas, Super Šeimininkai palaiko 90% ar didesnį atsakymų procentą. Tai svarbu ne tik norint išlaikyti gerus santykius su Airbnb platforma bet ir sėkmingos viešnagės vykdymui. Jeigu šeimininkas ilgai užtrunka atsakydamas į svečių klausimus, svečiai gali pasirinkti per tą laiką apsistoti kitose įstaigose.

 5 – žvaigdučių įvertinimas

4. Mažiausia 80% Jūsų atsiliepimų turi būti įvertinti 5 žvaigždutėmis. Jei viską darysite teisingai ir svetingai, jums neturėtų būti jokios priežasties suteikti mažiau nei 5 žvaigždučių įvertinimą, o tai prisidės prie Jūsų kaip super šeimininko įvertinimo.

Europos Centrinis Bankas mažina palūkanas

Europos Centrinis Bankas mažina palūkanas

ECB palūkanų normų mažinimas Europos Centrinis Bankas (ECB) birželio 6 d. pirmą kartą nuo 2019 metų sumažino bazines palūkanų normas euro zonoje. Šis sprendimas turės tiesioginį poveikį Euribor normai, kuri yra itin svarbi visai nekilnojamojo turto rinkai. Palūkanų...

read more
Kaip mokėti mokesčius užsiimant trumpalaike nuoma?

Kaip mokėti mokesčius užsiimant trumpalaike nuoma?

Kaip mokėti mokesčius užsiimant trumpalaike nuoma: verslo liudijimas, 15% nuo GPM, individuali veikla? Trumpalaikės būsto nuomos mokesčiai Lietuvoje gali būti mokami trejopai – įsigyjant verslo liudijimą, mokant 15% gyventojų pajamų mokestį (GPM) arba dirbant su...

read more
2024 metų nekilnojamojo turto įžvalgos

2024 metų nekilnojamojo turto įžvalgos

Nekilnojamojo turto sektorius Lietuvoje išlieka labai svarbi ekonominė dalis, suteikianti stabilumą ir kurianti darbo vietas. Nepaisant šio sektoriaus svarbos, jis yra stipriai pažeidžiamas įvairių veiksnių, tokių kaip ekonominės sąlygos, vartotojų lūkesčiai, darbo...

read more