Kaip tapti Super Šeimininku Airbnb platformoje

Super Šeimininko statusas – garbės ženklas, kurį nusipelniusiems šeimininkams suteikia pati Airbnb platforma. Užsitarnavę šį rangą galėsite jį viešai matyti šalia savo profilio nuotraukos. Šis patvirtinimo ženkliukas neabejotinai išskiria jus kaip Airbnb šeimininką, kuriuo galima pasitikėti. Žinoma, norint pelnyti šį trokštamą išskirtinumą, reikia padirbėti, tačiau atlygis to vertas.

Super Šeimininko statusas suteikiamas atsižvelgiant į tai, kaip gerai elgiatės Airbnb platformoje, kiek esate svetingi.

Išvardinsime pagrindinius dalykus, kuriuos reikia atlikti, kad tapti Super Šeimininku:

 Apgyvendinimo patirtis

  1. Privaloma priimti bent 10 rezervacijų per metus. Taip pat tinka 3 rezervacijos, kurių bendra trukmė ne mažiau, kaip 100 naktų. Nuomotojas norintis garbės trofėjo privalo reguliariai priimti svečius. Airbnb platforma vertina nuomuotojo veiklą kas tris mėnesius.

 Įsipareigojimas

 2. Privaloma įvykdyti visas priimtas rezervacijas, jų neatšaukiant, kadangi šis statusas rodo, kad jumis galima pasitikėti. Pasitikėjimas yra klijai laikantys Airbnb dalijimosi ekonomiką, o super šeimininko statusas reiškia, kad jumis galima pasitikėti. Todėl, norėdami įgyti minėtą statusą, privalote nuo pradžios iki pabaigos laikytis duoto pažado ir sėkmingai apgyvendinti svečius. Bet koks rezervacijos atšaukimas, gali stipriai pakenkti Jūsų, kaip šeimininko reputacijai.

 Aukštas žinučių atsakymo dažnis

3. Privalote būti atsakingi. Geras bendravimas yra bet kokių sveikų santykių pagrindas. Tą patį galima pasakyti apie jūsų ir jūsų svečių bendravimą. Greitai reaguodamas į svečių užklausas, Super Šeimininkai palaiko 90% ar didesnį atsakymų procentą. Tai svarbu ne tik norint išlaikyti gerus santykius su Airbnb platforma bet ir sėkmingos viešnagės vykdymui. Jeigu šeimininkas ilgai užtrunka atsakydamas į svečių klausimus, svečiai gali pasirinkti per tą laiką apsistoti kitose įstaigose.

 5 – žvaigdučių įvertinimas

4. Mažiausia 80% Jūsų atsiliepimų turi būti įvertinti 5 žvaigždutėmis. Jei viską darysite teisingai ir svetingai, jums neturėtų būti jokios priežasties suteikti mažiau nei 5 žvaigždučių įvertinimą, o tai prisidės prie Jūsų kaip super šeimininko įvertinimo.

Cohost sėkmės istorija: Nuo 1 iki 100 apartamentų

Cohost sėkmės istorija: Nuo 1 iki 100 apartamentų

Kiekvieną vasarą Palangos ir Klaipėdos verslininkai dirba pasiraitoję rankoves. Karšta saulė, vėsinančios jūros bangos ir nuostabus oras į kurortą privilioja itin daug svečių. Tuo džiaugiasi pajūryje trumpalaikės nuomos administravimo įmonę Cohost.lt įkūręs tėvo ir...

read more
Airbnb nuoma: 10 patarimų, kaip dirbti sėkmingai

Airbnb nuoma: 10 patarimų, kaip dirbti sėkmingai

Airbnb nuoma pasiekė neįprastą augimą savo industrijoje nuo pat veiklos pradžios, 2008 metų, turėdami daugiau nei milijoną apartamentų skelbimų šimtas devyniasdešimtyje šalių. Airbnb sėkmė yra pagrįsta paprasta prieiga bet kam, kas turi laisvą kambarį ar apartamentus....

read more