Bendrosios naudojimosi taisyklės

Šios bendrosios sąlygos apibrėžia Šalių teises ir pareigas naudojantis Cohost.lt teikiamomis būsto nuomos ir kitomis susijusiomis paslaugomis. Prašome Jūsų, kaip paslaugų gavėjų (toliau – Jūs), išsamiai ir nuodugniai susipažinti su visomis Cohost.lt nurodomomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jums renkantis ir užsakant konkrečias Cohost.lt paslaugas Jums yra nurodomos ir specialiosios Jūsų išsirinktų paslaugų teikimo sąlygos, kurios detalizuoja ir papildo šias bendrąsias sąlygas. Šios bendrosios sąlygos kartu su Jums nurodomomis specialiosiomis sąlygomis sudaro vientisą ir neatskiriamą sutartį.

Būsto Nuoma ir Rezervacijos Atšaukimas

Rezervuodami Cohost.lt teikiamas paslaugas Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingą ir tikslią informaciją.

Rezervuoti Cohost.lt teikiamas paslaugas turi teisę tik pilnamečiai asmenys.

Atvykti į nuomojamą būstą gali tik tiek asmenų, kiek buvo užsirezervuota. Bet kokie papildomi svečiai privalo būti iš anksto suderinti su Cohost.lt, tam gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Atvykti į nuomojamą būstą Jūs turite užsakymo dieną ne anksčiau kaip nurodytu laiku. Atlaisvinti būstą ir išsiregistruoti Jūs taip pat turite iki nurodyto laiko. Per nurodytą terminą neatlaisvinus būsto arba neišsiregistravus ir nesuderinus su Cohost.lt vėlyvo išvykimo sąlygų, Jūs privalėsite sumokėti vienos paros būsto nuomos kainą.

Atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto nuomos tipo. Visa informacija apie Jums taikomą atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo politiką bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą nuomos tipą.

Atsiskaitymas

Atlikdami rezervaciją Jūs įsipareigojate Cohost.lt nurodytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti už Jūsų užsakytas arba Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei atlyginti padarytą žalą (pvz., už sugadintą turtą, atšaukimo tvarkos pažeidimus, neatvykimą ir t.t.).

Asmeniniai Daiktai

Vertingus asmeninius daiktus ir dokumentus patariame visuomet laikyti saugiose vietose. Cohost.lt neatsako už būste ir/arba jo patalpose paliktus vertingus daiktus.

Cohost.lt jokiais atvejais neatsako už Jūsų automobilio saugumą, automobiliui padarytą žalą, sugadinimą ir praradimą, taip pat automobilyje paliktų daiktų saugumą, jų apgadinimą ir/arba praradimą.

Rūkymas Būstuose

Draudžiama rūkyti tam neskirtose patalpose bei nerūkomuose būstuose. Pažeidus šį draudimą Jūs privalėsite sumokėti 100 EUR baudą, kuri yra laikoma minimaliais nuostoliais.

Gyvūnai

Norėdami kartu su savimi atsivežti gyvūną, turite iš anksto peržiūrėti užsakomos nuomos sąlygas dėl gyvūnų priėmimo. Atkreipkite dėmesį, kad Jums gali būti taikomi papildomi mokesčiai už gyvūną. Jūs esate atsakingi už bet kokią gyvūno padarytą žalą būstui ar tretiesiems asmenims. Kilus bet kokiems neaiškumams, prašome prieš rezervuojant kreiptis į Cohost.lt.

Atsakomybė

Jūs įsipareigojate tinkamai ir pagal gamintojo nurodymus naudotis bet kokiais elektros prietaisais bei nepalikti jų įjungtų be priežiūros.

Jūs atsakote už bet kokio būste ar konkrečiame kambaryje esančio turto sugadinimą bei sunaikinimą.

Jūs atsakote už atvykimo dieną Jums perduotų raktų, kortelių, įrenginių ar kito turto sugadinimą bei sunaikinimą. Jūs įsipareigojate grąžinti visus Jums perduotus raktus, korteles, įrenginius ar kitą turtą ne vėliau kaip išvykimo dieną, išsiregistruojant. Laiku negrąžinus perduoto turto, jį sugadinus ar sunaikinus, Jūs besąlygiškai įsipareigojate atlyginti padarytą žalą.

Naudodamiesi išnuomojamo būsto teikiama Wi-Fi interneto prieiga, Jūs įsipareigojate nepažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, nenaudoti interneto prieigos kenkėjiškai ar bet kokiai kitokiai neteisėtai veiklai.

Asmens Duomenų Apsauga

Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis galite sužinoti susipažinę su mūsų privatumo politika.

Jeigu turėsite bet kokių klausimų, prašymų ar pretenzijų, prašome nedvejojant kreiptis į Cohost.lt.