Trys dalykai kuriuos reikia atlikti prieš pradedant trumpalaikės nuomos verslą

Visas nuomos procesas nuo pradžios iki galo turi būti sklandus ir visi dokumentai turėtų būti sutvarkyti iki pradedant trumpalaikę nuomą.

Pirminiai žingsniai:

  1. Kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą
  2. Įsigyti verslo liudijimą
  3. Įsigyti būsto draudimą ( rekuomenduojamas)

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje pasirinkti iš žemiau pateiktų Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų:

  • Apartamentų komplekso paslaugos;
  • Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos.

Neklasifikuojamosioms apgyvendinimo paslaugoms netaikomas minimalus apgyvendinti skirtų kambarių skaičius.

Apgyvendinimo paslaugų veikla yra licencijuojama. Visos vartotojams teikiamos apgyvendinimo paslaugos privalo būti klasifikuojamos arba registruojamos. Informaciją apie turimą apgyvendinimo paslaugų veiklos licenciją paslaugos teikėjas gali patikrinti Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų registravimas

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas).

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas pateikia užpildytą nustatytos formos Pranešimo formą DOC formatu ir formą PDF formatu.

Pateiktoje formoje užpildykite reikiamus duomenis ir pažymėkite „Trumpalaikio apgyvendinimo paslauga“ kaip pavyzdyje žemiau.

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą gali būti teikiamas:

  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
  • elektroniniu paštu – irena.leleiviene@vvtat.lt.

_________________________ 

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

  • Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime ar Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.
  • Apgyvendinimo paslaugos teikėjas viešai skelbdamas informaciją apie teikiamas paslaugas gali naudoti tik tos apgyvendinimo paslaugų rūšies pavadinimą, kuris yra registruotas arba kuriam yra išduotas klasifikavimo pažymėjimas (pvz. registravus apartamentų paslaugas negalima objekto vadinti svečių namais).

Kaip įsigyti verslo liudijimą?

Įsigyti verslo liudijimą patogiausia elektroniniu būdu per portalą Mano VMI, pasirinkus 

Paslaugos -> Verslo liudijimai -> Verslo liudijimo užsakymas -> Užsakyti naują verslo liudijimą. Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą verslo liudijimui įsigyti per MANO VMI rasite čia.

Įsigyti verslo liudijimą galite ir nuvykę į artimiausią teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją ( VMI). Išankstinė rezervacija būtina.

Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimas gali būti išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

Trumpiausias laikotarpis, kuriam gali būti išduodami paslaugų ir gamybos verslo liudijimai – 5 dienos (nebūtinai šios dienos turi eiti paeilui), prekybos verslo liudijimas – 1 diena.

Nuomojamo būsto draudimas savininkui

Būsto draudimas apsaugos Jūsų nuomojamą būstą nuo vandens, ugnies, vagystės, gamtos jėgų, elektros įtampos svyravimų, stiklo dūžio ir kitų netikėtų įvykių padarytų nuostolių.

Pasirinkus maksimalų variantą gausite plačiausios apsaugos draudimą ir atlyginsime nuomos pajamų netekimą dėl draudžiamojo įvykio. Taip pat apsaugosite savo būstą nuo tyčinių ir netyčinių nuomininko veiksmų (pasirinkę maksimalų variantą).

Cohost sėkmės istorija: Nuo 1 iki 100 apartamentų

Cohost sėkmės istorija: Nuo 1 iki 100 apartamentų

Kiekvieną vasarą Palangos ir Klaipėdos verslininkai dirba pasiraitoję rankoves. Karšta saulė, vėsinančios jūros bangos ir nuostabus oras į kurortą privilioja itin daug svečių. Tuo džiaugiasi pajūryje trumpalaikės nuomos administravimo įmonę Cohost.lt įkūręs tėvo ir...

read more
Airbnb nuoma: 10 patarimų, kaip dirbti sėkmingai

Airbnb nuoma: 10 patarimų, kaip dirbti sėkmingai

Airbnb nuoma pasiekė neįprastą augimą savo industrijoje nuo pat veiklos pradžios, 2008 metų, turėdami daugiau nei milijoną apartamentų skelbimų šimtas devyniasdešimtyje šalių. Airbnb sėkmė yra pagrįsta paprasta prieiga bet kam, kas turi laisvą kambarį ar apartamentus....

read more