Privātuma politika

"ZUIKIO DAINOS" UAB PRIVĀTUMA POLITIKA

"Zuikio dainos" ievēro klientu tiesības uz personas datu un privātuma aizsardzību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai klientu dati šajā tīmekļa vietnē tiktu izmantoti godprātīgi un tikai paredzētajam mērķim.

Pieejot Cohost.lt tīmekļa vietnei un izmantojot tajā sniegtos pakalpojumus vai sniedzot mums savus personas datus, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar mūsu konfidencialitātes politiku.

Mēs vēlamies aicināt jūs izlasīt un iepazīties ar uzņēmuma iesniegto un skaidroto Privātuma politiku. Ja jums ir jautājumi par personas datu drošību un klientu privātumu, jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@cohost.lt.


GENERĀLIE KONCEPTI

 • Datu pārvaldnieks - organizācija vai persona, kas izmanto personas datus profesionāliem mērķiem. Šajā gadījumā - UAB "Zuikio dainos", uzņēmuma kods: 304569411 (turpmāk - uzņēmums).

 • Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar klientu, kuru var identificēt.

 • Apersonas datu apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem (tostarp vākšana, reģistrēšana, glabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu iesniegšana, nosūtīšana u. c.).

 • Datu subjekts - jūs un ikviena persona, kuras personas dati tiek apstrādāti.


KLIENTU DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Uzņēmums saņem personas datus no pašiem datu subjektiem, kuri apmeklē šo tīmekļa vietni. Visi šajā tīmekļa vietnē sniegtie klientu personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgos skaidri noteiktos un likumīgos mērķus, ņemot vērā klientu privātuma aizsardzību.

Personas dati tiek izmantoti tikai šādiem mērķiem:

 • Lai būtu iespējams pasūtīt un izmantot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus;

 • Lai nodrošinātu iespēju klientiem un uzņēmuma pārstāvjiem savstarpēji sazināties par pakalpojumu izvēli un to sniegšanu;

 • Sūtot informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem (ja esat devuši piekrišanu šādas informācijas saņemšanai);

 • Lai klienti varētu pasūtīt tīmekļa vietnē piedāvāto biļetenu;

 • Identificēt klientu vajadzības un sniegt klientiem īpašus piedāvājumus, ieteikumus un individuāli pielāgotu saturu.

Saskaņā ar uzņēmuma Privātuma politikas klauzulām visi personas dati, ko klienti mums sniedz, var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam vai darbojas uzņēmuma vārdā, un šīs trešās personas var apstrādāt šādus personas datus. Tiesību aktos tieši paredzētajos gadījumos datu subjekta datus var nodot kompetentajām iestādēm.


DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Uzņēmums nodrošina šādas datu subjektu tiesības, kas paredzētas Lietuvas Republikas tiesību aktos:

 • tiesības uzzināt par savu personas datu apstrādi un tiesības pieprasīt, lai uzņēmums ļauj piekļūt datu subjekta personas datiem;

 • tiesības pieprasīt, lai uzņēmums izlabo vai dzēš ("tiesības tikt aizmirstam"), vai ierobežo datu apstrādi, vai tiesības iebilst pret datu apstrādi;

 • tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai, tiesības iebilst pret datu apstrādi;

 • tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai (ada.lt), ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai;

 • tiesības uz datu subjekta atbrīvojumu no automatizētas datu apstrādes, tostarp profilēšanas, un tiesības uz datu pārnesamību.

UZŅĒMUMA VĒRTĒTA INFORMĀCIJA

Uzņēmums var vākt, glabāt un izmantot šāda veida informāciju:

 • informāciju par jūsu datoru un par šīs vietnes apmeklējumiem un izmantošanu (tostarp jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu, no kurienes esat novirzīts, apmeklējuma ilgumu un lapu skatījumu skaitu);

 • pakalpojumiem nepieciešamie dati: pasūtījuma dati, informācija par kontiem, ar maksājumiem saistītie dati u. c.;

 • informācija, ko sniedzat mums, abonējot mūsu vietnes pakalpojumus, e-pasta paziņojumus un/vai jaunumus;

 • kāda cita informācija, ko izvēlaties mums nosūtīt.

 • COOKIES

  Sīkfails ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datora vai mobilās ierīces pārlūkprogrammā, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, šis fails var tikt skenēts, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt jūsu datoru vai mobilo ierīci.

  Sīkdatņu savāktā informācija ļauj mums nodrošināt jums ērtāku pārlūkošanu, sniegt jums pievilcīgus piedāvājumus un uzzināt vairāk par vietnes lietotāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot vietni, klientu apkalpošanu un citus sniegtos pakalpojumus

  Mēs izmantojam Google Analytics, Google Adwords, lai analizētu šīs vietnes izmantošanu. Google Analytics, Google Adwords ģenerē statistikas un citu informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot sīkfailus, kas tiek saglabāti lietotāju datoros. Iegūtā informācija, kas ir saistīta ar mūsu tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai veidotu pārskatus par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu. Šo informāciju glabā Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: http://www.google.com/privacypolicy.html .

  Navigācijas pakalpojumu sniedzēji kopā ar mums vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem arī var nosūtīt jums sīkfailus. Tomēr šis atteikšanās mehānisms izmanto sīkdatni, un, ja jūs dzēsīsiet sīkdatnes no sava datora, jūsu atteikšanās netiks saglabāta. Lai nodrošinātu, ka atteikšanās tiek saglabāta konkrētajā pārlūkprogrammā, jums jāizmanto Google pārlūkprogrammas spraudnis, kas pieejams vietnē http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

  Mēs izmantojam Facebook Pixel kā analīzes palīglīdzekli, lai novērtētu mūsu vietnē izvietotās reklāmas efektivitāti. Ar šī rīka palīdzību mēs varam salīdzināt Facebook reklāmas savā starpā, optimizēt ziņojumus, pamatojoties uz saņemtajiem datiem, grupēt mērķauditorijas nākamajiem ziņojumiem un veikt atkārtotu mārketingu atlasītiem mērķa klientiem, kuri jau ir veikuši noteiktas darbības mūsu vietnē.

  NOBEIGUMA POLITIKAS

  https://cohost.lt/en/privacy-policy/.